Pielgrzymki młodzieży klas maturalnych

- Dokument dodano 2008-05-04, oglądany 10095 razy -

 
 

Pielgrzymki młodzieży klas maturalnych

Pielgrzymka młodzieży na Jasną Górę jest szczególną formą katechezy, przesłania Kościoła i duchowego zamyślenia. Co roku wzbudza ona nowy entuzjazm, udowadnia żywotność młodego Kościoła i potwierdza celowość pastoralno-katechetycznych wysiłków Wydziału ds. Wychowania Katolickiego oraz pełniących posługę katechetyczną w archidiecezji lubelskiej. Przygotowanie do pielgrzymki na lekcjach religii i cały przebieg celebracji na Jasnej Górze ma ustalony temat – myśl przewodnią.

Każdego roku pielgrzymka odbywa się w trzech turach. Program każdej obejmuje: Mszę św. w bazylice Jasnogórskiej z kazaniem księdza biskupa oraz aktem oddania młodzieży w macierzyńską opiekę Niepokalanej, nabożeństwo różańcowe w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a także Drogę krzyżową na Wałach Jasnogórskich. Wspólne pielgrzymowanie do Czarnej Madonny dostarcza młodzieży niezapomnianych przeżyć, a także jest przygotowaniem do późniejszego odważnego pielgrzymowania w dorosłym życiu. Pielgrzymka integruje młodzież, środowiska szkolne, parafialne, społeczne, samorządowe i nawiązuje do Światowego Dnia Młodzieży.

Informacje szczegółowe

Już na początku roku szkolnego należy powiedzieć o wieloletniej tradycji pielgrzymowania młodzieży na Jasną Górę oraz przeprowadzić katechezę o roli tego sanktuarium w historii narodu polskiego (rys historyczny znajduje się również w śpiewniku pielgrzymkowym). Na innej katechezie należy omówić duchowość i nabożeństwo oraz kult do Matki Bożej Częstochowskiej. Przed pielgrzymką katecheta koniecznie powinien przygotować młodzież do sakramentu pokuty i pojednania, który jest bardzo ściśle połączony z pielgrzymowaniem na Jasną Górę. Po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły w ramach katechezy w tygodniu poprzedzającym wyjazd należy zorganizować nabożeństwo pokutne w kościele z możliwością spowiedzi. Nie należy jednak wszystkich katechez przed wyjazdem poświęcać wyłącznie tematowi pielgrzymki, ale umiejętnie do niego nawiązywać. Aby pielgrzymki nie ograniczyć tylko do modlitw związanych z egzaminem dojrzałości, należy wprowadzić zwyczaj zbierania intencji szczegółowych zapisanych na kartkach podczas katechezy, które będą odczytane podczas modlitw w autokarze.

W przygotowanie, organizację i prowadzenie pielgrzymki maturzystów dobrze jest włączyć dyrekcję szkoły, wychowawców i nauczycieli. Pielgrzymka na Jasną Górę winna być potraktowana przez dyrekcję szkoły jako wyjazd przedmiotowy. W związku z tym wychowawcy i nauczyciele winni pojechać z młodzieżą jako opiekunowie. Ze względów wychowawczych wskazane jest również takie zorganizowanie wyjazdu, aby również trójki klasowe lub rada rodziców wzięły w nim udział.

Aby podkreślić wyjątkowy charakter pielgrzymki, należy zabrać poczet sztandarowy szkoły. Szczegóły w tej sprawie katecheta odpowiedzialny za pielgrzymkę powinien omówić z dyrekcją szkoły, uwzględniając, by chorążymi niosącymi sztandar byli przedstawiciele klas udających się na pielgrzymkę. Młodzież z pocztów sztandarowych koniecznie musi wziąć ze sobą odświętne ubranie. Należy również zatroszczyć się o zmiany pocztów tzn. przygotować dwie grupy chorążych, aby mogły się wymieniać w czasie uroczystości. Poczty sztandarowe pół godziny przed rozpoczęciem Mszy Świętej ustawiają się w prezbiterium bazyliki Jasnogórskiej.

Wszyscy uczestnicy pielgrzymki otrzymują śpiewnik oraz znaczek pielgrzymkowy, który koniecznie powinien być przypięty w widocznym miejscu. Każdy uczestnik pielgrzymki zaopatruje się w lampion niezbędny zarówno w czasie Eucharystii przy odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, jak również w czasie Drogi Krzyżowej na wałach Jasnogórskich.

W ramach przygotowań praktycznych do wyjazdu należy przypomnieć o konieczności zabrania ciepłych ubrań (sweter, czapka, rękawice, coś od deszczu). Młodzież powinna również przygotować wraz ze swoim katechetą program modlitewny na czas podróży. Warto zabrać również kasety lub płyty z muzyką modlitewno-refleksyjną. W umowie wynajmu autokaru należy zaznaczyć, że powinien on posiadać sprawne i łatwo dostępne nagłośnienie z mikrofonem oraz ogrzewanie. W związku z bardzo wczesnym powrotem pielgrzymów w umowie wynajmu należy zaznaczyć, że po powrocie do swego miasta lub miejscowości kierowca zawiezie pielgrzymów w pobliże miejsca zamieszkania.

Autokar powinien być odpowiednio udekorowany, z przodu i z tyłu wyraźnie oznakowany określonym numerem. Na tylnej szybie powinna być umieszczona dekoracja nawiązująca do pielgrzymki oraz charakteru szkoły. Wyjazd na pielgrzymkę należy tak zaplanować, aby na Jasną Górę przybyć około godz. 13.00. Czas do Mszy Świętej, która rozpocznie się o godz. 17.00 powinien być przeznaczony na realizację programu indywidualnego, np. modlitwę osobistą, zwiedzanie. O godz. 20.00 rozpoczyna się modlitwa różańcowa w Kaplicy Cudownego Obrazu, która jest transmitowana do bazyliki Jasnogórskiej. Po niej Apel Jasnogórski o godz. 21.00, a następnie ok. godz. 21.30 Droga Krzyżowa.

 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: Pielgrzymka,