Szkolne Koła Caritas

- Dokument dodano 2008-05-04, oglądany 5184 razy -

 
 

Szkolne Koła Caritas

Zadaniem Szkolnego Koła Caritas jest kształtowanie postaw moralności chrześcijańskiej, wychowywanie młodzieży w duchu humanizmu, tolerancji i sprawiedliwości społecznej, uwrażliwianie na różne obszary ludzkiej biedy oraz krzewienie ducha czynnej miłości. Szkolne Koła Caritas (SKC) zrzeszają młodych wolontariuszy, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy pod opieką nauczycieli organizują kwesty, loterie, konkursy, festyny, zbiórki odzieży, podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych. Zebrane w ten sposób środki przeznaczają na pomoc dla biedniejszych koleżanek i kolegów. Członkowie SKC odwiedzają osoby starsze, samotne, chorych i niepełnosprawnych uczniów, starają się szerzyć ideę bezinteresownej pomocy wśród rówieśników.

Aby założyć SKC należy uzyskać zgodę dyrektora szkoły, akceptację dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz rozpropagować wśród uczniów ideę tworzenia koła. Gdy zbierze się już grupa chętnych, można na początek zorganizować dowolną akcję charytatywną na terenie szkoły (uwaga! należy określić cel akcji), następnie skontaktować się z Księdzem Dyrektorem Caritas i ustalić czas i miejsce inauguracji. Wszelkie informacje i materiały dotyczące założenia (regulamin) oraz funkcjonowania Szkolnego Koła Caritas można znaleźć na stronie internetowej: www.lublin.caritas.pl.

Do zadań opiekuna Szkolnego Koła Caritas należy: dbanie o regularność spotkań wolontariuszy, przygotowanie legitymacji (identyfikatorów), sporządzanie na zakończenie roku szkolnego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności.

 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -