Ruch Światło-Życie

- Dokument dodano 2008-05-04, oglądany 5128 razy -

 
 

Ruch Światło-Życie

 

Na krakowskich Błoniach, dnia 18 sierpnia 2002 r., Jan Paweł II wyznał: „Powiedziałem wtedy (16 sierpnia 1972 r., w Błyszczu koło Tylmanowej uczestnicząc w tzw. Dniach Wspólnoty Oazowej), że osobiście bliski jest mi ten styl życia, jaki zaproponował młodym sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. I tego zdania nie zmieniłem. Bogu dziękuję za ten ruch, który przyniósł tyle błogosławionych owoców w sercach młodzieży w minionych trudnych latach, a i dziś stanowi prężne środowisko duchowego rozwoju młodzieży i rodzin. Kochani Oazowicze, jako biskup Krakowa starałem się wspierać was swą obecnością, a jako biskup Rzymu nieustannie jestem z wami w moich modlitwach i serdecznych myślach. Umiłowanie Eucharystii i Biblii niech zawsze rzuca Boże światło na drogi waszego życia”.

Ruch Światło-Życie to jeden z ruchów odnowy Kościoła wg nauczania Soboru Watykańskiego II. Jest ruchem formacyjnym. Jego celem jest prowadzenie ludzi ku dojrzałości chrześcijańskiej i zrealizowanie powatykańskiego modelu parafii jako „wspólnoty wspólnot”. Do Ruchu Światło-Życie mogą włączyć się osoby każdego wieku i stanu: dzieci, młodzież, dorośli żyjący samotnie, małżonkowie, osoby konsekrowane, kapłani. Program formacyjny jest dostosowany do wieku i stanu uczestników.

Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat), a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja –  katechumenat – diakonia to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie. Program formacyjny został dostosowany do systemu edukacyjnego istniejącego w Polsce. Dzieci pomiędzy IV a VI klasą szkoły podstawowej uczestniczą w Oazach Dzieci Bożych, gimnazjaliści w Oazie Nowej Drogi, zaś młodzież, studenci, osoby dorosłe, małżeństwa w Oazie Nowego Życia. Trzy stopnie Oazy Nowego Życia (oazy wakacyjne wraz z pracą w małej grupie w ciągu roku) stanowią formację podstawową w Ruchu Światło-Życie. Kolejnym etapem jest formacja permanentna, diakonijna wraz z różnymi specjalistycznymi rekolekcjami i kursami.

Osobisty związek z Jezusem nawiązuje się i pogłębia przez stały kontakt ze słowem Bożym, które staje się słowem życia dzięki codziennej modlitwie indywidualnej i wspólnej. Źródłem pełni życia chrześcijańskiego, a zarazem jego szczytem, jest liturgia, zwłaszcza eucharystyczna, pielęgnowana przez uczestników Ruchu w odnowionym posoborowym kształcie. Uczestnicy Ruchu dają świadectwo Jezusowi Chrystusowi słowem i życiem. Szczególną formą świadectwa jest Nowa Kultura, polegająca na uwalnianiu człowieka od wszystkiego, co poniża jego godność oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia. Nowa Kultura realizuje się także przez podjęcie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (służba na rzecz wyzwolenia z nałogów społecznych, zwłaszcza alkoholizmu oraz ze wszelkiego zakłamania i lęku). Szczytem życia osobowego jest zdolność do złożenia daru z siebie w akcie pięknej miłości – agape, której przykład dał Chrystus Sługa.

Wspólnoty Ruchu dziecięce, młodzieżowe i Domowego Kościoła istnieją w wielu parafiach archidiecezji lubelskiej, tworząc 10 rejonów:

-        Lublin – św. Antoniego (parafie: św. Antoniego, Archikatedra, św. Pawła, św. Mikołaja, św. Agnieszki, MB Królowej Polski, Niepokalanego Poczęcia NMP – księża Marianie, Wólka Lubelska);

-        Lublin – św. Franciszka (Dąbrowica, Jastków, Lublin: św. Urszuli Ledóchowskiej, MB Różańcowej, Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka – oo. kapucyni, św. Józefa, Świętej Rodziny);

-        Lublin – św. Maksymiliana (parafie: MB Fatimskiej, Miłosierdzia Bożego, Najświętszego Serca Jezusowego, św. Maksymiliana, Świdnik: NMP Matki Kościoła, św. Józefa);

-        Lublin – św. Jadwigi Królowej (parafie: św. Andrzeja Boboli, św. Jadwigi, Wieczerzy Pańskiej);

-        Lublin – Dobrego Pasterza (parafie: Dobrego Pasterza, NMP Nieustającej Pomocy, bł. Władysława Gorala);

-        Chełm (parafie: Chrystusa Odkupiciela, Narodzenia NMP, Rozesłania św. Apostołów, Świętego Ducha, Fajsławice, Krasnystaw MB Pocieszenia, Rejowiec Fabryczny, Siennica Nadolna, Wojsławice, Żdżanne);

-        Kraśnik (Bełżyce, Kraczewice, Kraśnik: MB Bolesnej, św. Józefa, Opole Lubelskie);

-        Lubartów (Abramów, Kamionka, Lubartów: MB Nieustającej Pomocy, św. Anny, Wniebowstąpienia Pańskiego, Michów, Niemce);

-        Łęczna (parafie: św. Barbary, św. Józefa, św. Marii Magdaleny, Wygnanowice);

-        Puławy (Baranów, Kazimierz Dolny, Klementowice, Końskowola, Markuszów, Puławy: MB Różańcowej, Miłosierdzia Bożego, Świętej Rodziny, Wąwolnica).

Za każdy rejon odpowiada moderator rejonowy (ksiądz), para rejonowa Domowego Kościoła (małżeństwo z Oazy Rodzin) oraz animator rejonowy (przedstawiciel gałęzi młodzieżowej).

Jesteśmy do dyspozycji, aby przeprowadzić katechezy w szkole, rekolekcje szkolne, aby pomóc w parafii w założeniu grupy oazowej. Uczestniczymy czynnie w wydarzeniach diecezjalnych (współtworząc je), zwłaszcza adresowanych do młodzieży. Oazowy kalendarz pracy – propozycje spotkań w rejonach, diecezji, Polsce oraz wiele innych informacji na temat Ruchu można znaleźć na stronie: www.lublin.oaza.pl.

 

Kontakt:

Centrum Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej

ul. Królewska 10, 20-109 Lublin

tel. 081 532 52 04, e-mail: centrum@lublin.oaza.pl

Dyżury:

wtorek 14.00-18.00; środa 16.00-18.30; czwartek 16.00-19.00.

Moderator diecezjalny (diecezjalny duszpasterz):

ks. Marek Urban

ul. Królewska 8/5

20-109 Lublin

tel. 081 532 52 04 lub 0-603 656 081

e-mail: murban@lublin.oaza.pl

 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -