Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

- Dokument dodano 2008-05-04, oglądany 4659 razy -

 
 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

W ramach Centrum Duszpasterstwa działa zarząd diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. KSM jest organizacją zrzeszającą młodych katolików świeckich. Posiada struktury ogólnopolskie, jakkolwiek działa autonomicznie w obrębie diecezji.

KSM istnieje w prawie wszystkich diecezjach, liczy ok. 20 tys. członków zrzeszonych w ok. 1000 oddziałów parafialnych i kół środowiskowych. Ogólnopolskie spotkania szkoleniowo - formacyjne odbywają się co roku w "Domu Orłów" w Poroninie-Suchem, wybudowanym jeszcze przed wojną przez KSM-owiczów, zagrabionym przez władze w 1951 roku i udostępnionym Stowarzyszeniu w 1992 roku. Opiekunem KSM z ramienia Episkopatu Polski jest ks. Bp Henryk Tomasik z Siedlec. Pierwsze wybory do Prezydium Krajowej Rady KSM odbyły się w 1992 r. na Zjeździe Zarządów Diecezjalnych w Częstochowie. Przewodniczącym został wybrany Rafał Sobów z Diecezji Lubelskiej, pierwszy prezes Zarządu Diecezjalnego KSM Diecezji Lubelskiej. Obecne Prezydium wybrano w lutym 2006 roku. Przewodniczącym jest Marcin Szczęsny (diecezja zielonogórsko-gorzowska).

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej istnieje od piętnastu lat, zrzesza ponad 1000 młodych osób. Celem KSM-owiczów jest być blisko ludzi i Boga oraz odpowiadać na potrzeby środowiska. Być "apostołami Ewangelii Chrystusa i budowniczymi nowej ludzkości" u progu trzeciego tysiąclecia. "Nie oszczędzając sił, włączać się w budowę nowego świata, opartego na mocy miłości i przebaczenia". Żyć w pełni, odkrywając piękno świata, człowieka i Boga. I dzieląc się tymi odkryciami, gdy tylko można.  Formacja oparta jest na nauczaniu Jana Pawła II, ze szczególnym uwzględnieniem corocznych orędzi do ludzi młodych wydawanych z okazji Światowego Dnia Młodzieży (tę tradycję kontynuuje papież Benedykt XVI), jak również na medytacji Pisma św., modlitwie brewiarzowej, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz żywym uczestnictwie w sakramentach Eucharystii, pojednania i pokuty.

 

 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -