Koła różańcowe

- Dokument dodano 2008-05-04, oglądany 6552 razy -

 
 

Kółka różańcowe

Jan Paweł II, ogłaszając List Apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, wyraźnie zaprosił Kościół do odkrywania osoby Jezusa w taki sposób, w jaki czyniła to Matka Zbawiciela. Pośród zwykłych zajęć ze zdumieniem patrzyła na swojego Syna, który wykonując codzienne czynności pozostawał Kimś nie z tego świata. Taki sposób odkrywania prowadzi do głębokiego zjednoczenia z Jezusem. Wprowadzanie uczniów w różnym wieku w umiejętność głębokiej modlitwy różańcowej daje im możliwości nie tylko teoretycznego poznawania prawd wiary, ale przede wszystkim doświadczania osoby Jezusa Chrystusa jako Boga i Człowieka. Dlatego też warto rozpocząć edukację różańcową jak najwcześniej, aby dzieci ufnie i otwarcie przyjmujące wskazania katechety, zasmakowały głębi tej modlitwy. Ważne jest, aby w rozważaniach ukazywać dzieciom żywą osobę Zbawiciela. Wraz z upływem czasu może następować pogłębianie wiedzy na temat modlitwy różańcowej oraz umiejętność tej modlitwy.

 

Dziecięce kółka różańcowe

Cele

-        ukazanie wartości modlitwy maryjnej,

-        przybliżenie dzieciom treści orędzia Maryi z Fatimy, Lourdes, La Salette,

-        rozbudzenie ducha pobożności u dzieci,

-        umocnienie więzi parafialnej;

 

         Treści

-        list Ojca Świętego Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae”,

-        prośba Matki Bożej, by odmawiać Różaniec w intencji pokoju na świecie i nawrócenia grzeszników – przekazana przez Bernardettę Soubirous,

-        najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa i Jego Matki zawarte w tajemnicach różańcowych;

 

         Zadania

-        ukazanie prostoty i piękna modlitwy różańcowej,

-        podkreślenie znaczenia modlitwy, do której zachęca Maryja podczas objawień: „Odmawiajcie codziennie Różaniec...”,

-        zachęcenie dzieci do codziennego odmawiania tajemnic Różańca;

 

         Zasady

-        prowadzącym kółko różańcowe jest nauczyciel katecheta,

-        członkiem może być uczeń cechujący się postawą chrześcijańską,

-        liczba członków w jednej grupie: 20 osób (odpowiada podziałowi Różańca),

-        spotkania raz w miesiącu,

-        zmiana tajemnic różańcowych zawsze w I niedzielę miesiąca (uwaga! można przyjąć inny cykl spotkań),

Miejsce spotkań sala parafialna lub katechetyczna;

 

         Pomoce

Pismo Święte, świeca, rozważania różańcowe, własne rozważania dzieci;

 

Rezultaty

-        aktywizacja liturgiczna dzieci w sposobach odmawiania Różańca,

-        pogłębienie wymiaru biblijnego tajemnic Różańca,

-        aktualizacja tajemnic w świetle zdarzeń ogólnoświatowych, narodowych, rodzinnych, szkolnych oraz grupy rówieśniczej.

 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -