Koło misyjne

- Dokument dodano 2008-05-04, oglądany 5656 razy -

 
 

Misje

W trzecią niedzielę października rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Jest to czas szczególnej pamięci o misjach w modlitwie i poprzez ofiary. Na tę okazję Papieskie Dzieła Misyjne przygotowują jako pomoc duszpasterską materiały liturgiczne i formacyjne, które są dostępne w każdej parafii. Zamieszczone są tam propozycje nabożeństw, liturgia słowa na każdy dzień tygodnia misyjnego oraz pomoce homiletyczne i katechetyczne, które można wykorzystać do przygotowania katechezy misyjnej w szkole czy też spotkania modlitewnego w parafii. Na zakończenie tygodnia misyjnego (od 2005 roku) organizowana jest Archidiecezjalna Pielgrzymka Misyjna.

Ważnym elementem działalności misyjnej w diecezji są koła misyjne działające przy parafiach czy też w szkołach. Przez cały rok uczestnicy tych kół wspomagają misjonarzy rówieśników z krajów misyjnych modlitwą i środkami materialnymi. W parafiach organizowane są nabożeństwa, wystawy, kiermasze i inne formy, które mają na celu uświadomienie odpowiedzialności za dzieło misyjne Kościoła.

         Godną uwagi formą misyjnego zaangażowania są spotkania z misjonarzami w parafii lub w szkole. Jest to forma, która najbardziej przemawia do wyobraźni człowieka. Każdy przebywający w kraju misjonarz może być zapraszany na spotkania nie tylko w tygodniu misyjnym, ale i w innym czasie. Owocem takich kontaktów jest prowadzona później korespondencja z misjonarzami, a także z rówieśnikami z różnych krajów. W Lublinie swoją siedzibę ma kilka zgromadzeń misyjnych, które bardzo chętnie odpowiadają na zaproszenia szkół i parafii. W domach Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi i Misjonarek Afryki są zorganizowane muzea misyjne, gdzie zgromadzono wiele eksponatów z krajów misyjnych. To dobre miejsca do zorganizowania różnych wyjazdów czy katechez.

 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -