XX Ogólnopolski Konkurs Papieski Tertio Millennio

- Dokument dodano 2024-03-11, oglądany 113 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich

 
 

 

XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS PAPIESKI

 

INSTYTUTU TERTIO MILLENNIO

 

CHRZEŚCIJANIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

 

Organizator  konkursu:

Fundacja Instytut Tertio Millennio

ul. Grodzka 7/2

50 – 120 Wrocław

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół średnich urodzonych po 31 grudnia 2002r.

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Poszczególne ośrodki regionalne

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

4 – 29 marca 2024 r. – I etap

3 – 15 kwietnia 2024 r. – II etap

20 kwietnia – 17 maja 2024 r. – III etap

8 czerwca 2024 r.  – IV etap: gala finałowa

 

Miejsce zgłoszenia:

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: tertio.pl/konkurs-papieski– od 4 marca 2024

 

 

Nagrody:

 

1) W ramach konkursu zostaną przyznane następujące nagrody w każdym regionie:

a) Nagroda Główna —wycieczka do Rzymu (przewidywany termin: 10-16 lipca 2024)

b) Nagroda rzeczowa dla uczestników IV etapu Konkursu, o ile dana osoba zjawi się na

gali finałowej.

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -