VIII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

- Dokument dodano 2023-11-07, oglądany 92 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich

 
 

 

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS

 

PRAWA KANONICZNEGO

 

LUD BOŻY - WIERNI

 

Organizator  konkursu:

Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul.Dewajtis 5

01-815 Warszawa

regulaiuris@uksw.edu.pl

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół średnich

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

24 kwietnia 2024 r.

 

Miejsce zgłoszenia:

wypełnienie formularza dostępnego pod adresem –

https://forms.office.com/e/ik7zh56gY9

oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres email:  regulaiuris@uksw.edu.pl ;

lub przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE.

 

 

Termin zgłoszenia:

11 listopada 2023 r.

 

 

Nagrody:

 

1. Główną nagrodę w Konkursie stanowi indeks na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

2. Indeks otrzymują laureaci, którzy zajęli I, II i III miejsce.

3. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przyznaniu indeksów także osobom, które

otrzymały wyróżnienia.

4. Laureaci Konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, których wartość uzależniona jest od

zajmowanego miejsca.

5. Nagrody rzeczowe, o których mowa w ust. 4 na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy o podatku

dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1426) są zwolnione z podatku

dochodowego od osób fizycznych i nie przekraczają sumy 2000 zł na jednego uczestnika.

6. Tytuł Laureata Konkursu przysługuje trzem osobom, które zajęły odpowiednio I, II i III miejsce.

Ponadto tytuł Laureata uzyskują osoby, które otrzymały wyróżnienie.

7. Komisja Konkursowa może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnienia nie więcej niż 5 osobom,

które pomimo uzyskania najlepszych wyników nie zajęły I, II lub III miejsca.

8. Wszyscy uczestnicy etapu ogólnopolskiego uzyskują tytuł Finalisty Konkursu oraz otrzymują

dyplom Finalisty.

9. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród następuje w dniu etapu finałowego.

                         

                         

                         

                         

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -