XXI Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy o Starym Testamencie - Chwalcie Pana

- Dokument dodano 2023-09-29, oglądany 320 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI, VII i VIII szkół podstawowych

 
 

XXI ARCHIDIECEZJALNY KONKURS

 

WIEDZY O STARYM TESTAMENCIE

 

CHWALCIE PANA WSZYSTKIE NARODY – KSIĘGA PSALMÓW

 

Patronat konkursu:

 

Wójt Gminy Wierzbica

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

 

Organizator  konkursu:

 

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

ul. Pogodna 8

22- 150 Wierzbica

 

przy współpracy z:

Parafią p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Wojciecha w Wierzbicy

ul. Leśna 19

22-150 Wierzbica

 

Osoby odpowiedzialne za Konkurs:

1.     Ksiądz Proboszcz Krzysztof Proskura   602 551 140

2.     Ksiądz          Emil Skrobowski 607 908 432

3.     Katechetka Joanna Malczewska

 

Konkurs  adresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych - klas VI, VII i VIII

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

Ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

12marca 2024 r. godz. 10.00

 

Miejsce nadsyłania zgłoszenia:

 

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Górskiego w Wierzbicy

ul. Pogodna 8

22-150 Wierzbica

 

Termin nadsyłania zgłoszenia:

 

27 lutego2024 r.

 

Cele konkursu:

 

1.     Pogłębienie wśród młodzieży wiedzy biblijnej.

2.     Kształtowanie w uczniachpostawy wiary i zaufania wobec Pana Boga.

3.     Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary.

4.     Wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań.

5.     Promowanie osiągnięć uczniów.

 

Zasady uczestnictwa:

1.     Konkurs Wiedzy o Starym Testamencie przeznaczony jest dla uczniów  klas VI, VII i VIII szkół podstawowych.

2.     Szkoła zgłasza do Konkursu 3 uczniów .

3.     Do każdego zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka (w załączniku do regulaminu).

4.     Nagrody w Konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej indywidualnie liczby punktów.

 

Literatura, zakres materiału:

Tekstem źródłowym Konkursu jest Biblia Tysiąclecia ze wstępem, Poznań 2000.

Konkurs obejmuje:  Księga Psalmów.

 

 

Nagrody:

Dla laureatów Konkursu przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy.

 

 

 

 

Oświadczenie:

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych i upowszechnienie wizerunku

mojego dziecka……………………………………………………………………………… na potrzeby organizacji

XXI Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy o Starym Testamencie „ CHWALCIE PANA WSZYSTKIE NARODY – KSIĘGA PSLAMÓW ”.

 

…………………………………………………………………………….

( data i podpis opiekuna prawnego uczestnika)

 

 

Formularz zgłoszeniowy:

 

 

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko uczestnika (klasa):

1) ……………………………………………………………………………………………………..

2) ………………………………………………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………………………………………………

 

 

Imię i nazwisko opiekuna, nr tel.……………………………………………………………………………………………………

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -