XVIII Międzynarodowy Konkurs Jan Paweł II w Oczach Dziecka

- Dokument dodano 2023-09-06, oglądany 583 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich i placówek specjalnych

 
 

 

XVIIIMIĘDZYNARODOWY KONKURS

 

ŚW. JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA

 

W RAMACH OBCHODÓW XXIII DNIA PAPIESKIEGO

POD HASŁEM „ŚW. JAN PAWEŁ II CYWILIZACJA ŻYCIA

 

Organizator  konkursu:

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 45

17 – 100 Bielsk Podlaski

nr tel. +48 509 336 841

przy współudziale:

Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

Dekanatu Bielskiego

Fundacji Mater

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

 

Kategorie wiekowe:

- I: dzieci przedszkolne

- II: uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

- III: uczniowie klas IV – VI  szkoły podstawowej

- IV: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej i szkół średnich

- V: uczestnicy ze szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 45

17 – 100 Bielsk Podlaski

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

20 października 2023 r.

 

Miejsce nadsyłania prac:

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 45

17 – 100 Bielsk Podlaski

 

Termin nadsyłania prac:

15 września 2023 r.

Decyduje data stempla pocztowego

 

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -