XVI Wojewodzki Turniej Wiedzy o Janie Pawle II - Niech zstąpi Duch Twój

- Dokument dodano 2022-10-04, oglądany 366 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V - VIII szkół podstawowych i do uczniów szkół średnich

 
 

 

 

XV WOJEWÓDZKI KONKURS

 

 

TURNIEJ WIEDZYO JANIE PAWLE II w KRAŚNIKU

 

Niech zstąpi Duch Twój

Pierwsza pielgrzymka Ojca św. Jana Pawła II do Polski

 

Patron konkursu:

1. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik- patronat honorowy

2. Lubelski Kurator Oświaty i Wychowania Pani Teresa Misiuk

3.Burmistrz Miasta Kraśnik Pan Wojciech Wilk

 

Organizator  konkursu:

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku

ul.Urzędowska 10

23-200 Kraśnik

nr tel. 81 825 24 31

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej:

Mariola Gałkowska- Organizator

e-mail: mariolagalkowska@wp.pl

tel. 501-769-031

 

Zespół Szkół nr 2 w Nałęczowie

ul. Bolesława Prusa 13,

24-140 Nałęczów
tel. 81 501 47 28

imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej:

Ks. Mateusz Stawecki

stawwek@gmail.com

tel. 733-777-554

 

Konkursadresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych klas V – VIII, szkół średnich

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku

ul. Urzędowska 10

23-200 Kraśnik

nr tel. 81 825 24 31

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

18 maj 2023 , godz. 10.00

 

Miejsce zgłoszenia:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku

ul. Urzędowska 10

23-200 Kraśnik

nr tel. 81 825 24 31

e-mail: mariolagalkowska@wp.pl

Tel: 501-769-031

 

Termin zgłoszenia:

30 kwietnia 2023

 

Nagrody:

Dyplomy, książki, symboliczne nagrody

 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -