I Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny Mój Ulubiony Bohater Biblijny

- Dokument dodano 2022-09-28, oglądany 431 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli

 
 

I ARCHIDIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY

 

MÓJ ULUBIONY BOHATER BIBLIJNY

 

Organizator  konkursu:

Przedszkole nr 47 w Lublinie

ul. Mieszka I 3

20-611 Lublin

 

Osoba odpowiedzialna za konkurs:

Katechetka Agnieszka Dżaman 695 060 486

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

przedszkoli

Kategorie wiekowe:

4-latki

5-latki

6-latki

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Przedszkole nr 47 w Lublinie

ul. Mieszka I 3

20-611 Lublin

 

 

Miejsce nadsyłania prac :

Przedszkole nr 47 w Lublinie

ul. Mieszka I 3

20-611 Lublin

 

 

Termin nadsyłania prac:

30 listopada 2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

6 grudnia 2022

 

Cele:

- kształtowanie treści biblijnych

- odkrywanie młodych talentów,

-rozwijanie i pobudzanie uzdolnień plastycznych

 

 

Zasady uczestnictwa:

1. Uczestnicy konkursu wykonują samodzielnie pracę plastyczną, której tematem jest „MÓJ ULUBIONY BOHATER BIBLIJNY”.

2. Format pracy: A -4.

3. Technika: dopuszcza się rysunek (bez użycia modeliny, kaszy, plasteliny, bibuły).

4. Praca musi być wykonana przez jednego autora.

5. Uczestnik konkursu składa tylko jedną pracę.

6. Ilość nadesłanych prac z danej placówki - 3.

7. Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie (imię i nazwisko autora, wiek autora, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca była wykonana, nazwa i adres placówki, numer telefonu.

8. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka ( w załączniku do regulaminu)

9. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatora konkursu.

10.Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej przedszkola do 8.12.2022.

 

 

 

Nagrody:

 

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie:

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnienie wizerunku mojego dziecka……………………………………………………………………………………………………….. na potrzeby organizacji I Archidiecezjalnego Konkursu Plastycznego „MÓJ ULUBIONY BOHATER BIBLIJNY ”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133. poz. 833 z późn. zm.).

 

………………………………………………………………………………….

(data i podpis opiekuna prawnego uczestnika)

 

 

 

Formularz zgłoszenia:

 

Imię i nazwisko autora pracy……………………………………………………………………………………

 

Wiek autora……………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca była wykonana, nr tel. …………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nazwa i adres placówki, nr tel. …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -