XVI Ogólnopolski Konkurs Pielgrzymi szlak Jana Pawła II

- Dokument dodano 2022-09-28, oglądany 263 razy -

Konkurs dresowany jest do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych

 
 

 

XVIOGÓLNOPOLSKI KONKURS

 

PIELGRZYMI SZLAK JANA PAWŁA II

 

VII PIELGRZYMKA OJCA ŚWIĘTEGO DO OJCZYZNY

„Tu wszystko się zaczęło…”

 

 

Patron konkursu:

1. Arcybiskup Metropolita Lubelski

2. Prezydent Miasta Lublin

3. Lubelski Kurator Oświaty

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II

ul. Bursztynowa 22

20-576Lublin

Tel. 5278880

we współpracy

z Instytutem Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,

Biblioteką Miejską im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie,

Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

Klas IV – VIII szkół podstawowych

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II

ul. Bursztynowa 22

20-576 Lublin

Tel. 5278880

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Etap Szkolny: w kompetencjach poszczególnych szkół

Etap Archidiecezjalny: 10 marca 2023 r.

 

 

Miejsce nadsyłania prac:

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II

ul. Bursztynowa 22

20-576 Lublin

Tel. 5278880

 

Termin nadsyłania prac:

10 marca 2023 r.

 

Cele:

- zachęcenie uczniów i nauczycieli do zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat nauczania Jana Pawła II skierowanego do Rodaków,

- kształtowanie umiejętności samodzielnej twórczości literackiej,

- integracja uczniów wokół wartości głoszonych przez Jana Pawła II.

 

Nagrody:

 

- upominki

- dyplomy

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -