XVII Ogólnopolska Olimpiada Franciszkańska o św. Maksymilianie

- Dokument dodano 2022-09-27, oglądany 217 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich

 
 

 

XVII OGÓLNOPOLSKA FRANCISZKAŃSKA OLIMPIADA

 

O ŚW. MAKSYMILIANIE

 

Organizator  olimpiady:

Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie

 

Komitet Główny Olimpiady:

ul. Kazimierzowska128

08 – 110 Siedlce

e-mail: olimpiada@franciszkanie-warszawa.pl

 

Olimpiada adresowana jest do uczniów :

Przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich

 

Kategorie wiekowe:

- konkurs plastyczny dla uczniów przedszkoli i zerówek

- konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych klas I – III

- konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych klas IV - V

- konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych klas VI – VIII

- konkurs wiedzy dla uczniów szkół średnich

 

Miejsce rozstrzygnięcia olimpiady:

Strona olimpiady:  www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

 

Termin rozstrzygnięcia olimpiady:

20 listopada 2022 r. – konkurs plastyczny

8 grudnia 2022 r. – etap szkolny konk ursu wiedzy

2 marca 2023r. – etap diecezjalny konkursu wiedzy

20 kwietnia 2023 r. – finał ogólnopolski konkursu wiedzy dla uczniów szkół podstawowych

21kwietnia 2023 r. – finał ogólnopolski konkursu wiedzy dla uczniów szkół średnich

 

 

Miejsce nadsyłania prac plastycznych:

XV Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie

ul. Kazimierzowska128

08 – 110 Siedlce

 

Miejsce nadsyłania zgłoszenia konkursu wiedzy:

Strona olimpiady: www.olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl

 

Termin nadsyłania prac plastycznych:

31 października 2022 r.

 

Termin nadsyłania zgłoszenia do konkursu wiedzy:

30 listopada 2022 r.

 

 

 

 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -