I Archidiecezjalny Konkurs Anioł Bożonarodzeniowy

- Dokument dodano 2022-09-23, oglądany 677 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
 

 

I ARCHIDIECEZJALNY KONKURS

 

ANIOŁ BOŻONARODZENIOWY

 

ANIOŁ PRZEBUDZENIA

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 1

ul. Szkolna 5

24 – 300 Opole Lubelskie

nr tel. 81 827 23 23

oraz Szkolne Koło Caritas 696 361 730

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

szkół podstawowych

 

Kategorie wiekowe:

– uczniowie klas I – IV,

– uczniowie klas V – VIII

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Makuszyńskiego

ul. Szkolna 5

24 – 300 Opole Lub .

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

10 grudnia 2022 r.

 

 

Miejsce nadsyłania prac:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. K. Makuszyńskiego

ul. Szkolna 5

24 – 300 Opole Lub .

z dopiskiem „Bożonarodzeniowy Anioł”

 

Termin nadsyłania prac:

30 listopada 2022 r.

 

Cele konkursu:

- Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,

- Pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

- Rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej dzieci w formie doskonalenia różnorodnych technik plastycznych,

- Poszukiwanie twórczych i oryginalnych rozwiązań,

- Rozwijanie i poszerzanie kreatywności wśród dzieci,

- Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli.

 

 

Zasady uczestnictwa:

- Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej figurki anioła o wymiarach minimum 10 cm - statycznej, samodzielnie stojącej, wykonanej w dowolnej technice.

- Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę .

- Konstrukcja anioła powinna być stabilna.

- Szkoła przystępująca do konkursu wysyła formularz zgłoszenia wraz z podpisaną figurką anioła (imię, nazwisko ucznia, klasa i szkoła) do 30 listopada 2022 roku

- Szkoła z jednej kategorii może przesłać do 5 prac.

- Wysłana praca przechodzi na własność organizatorów

 

 

Nagrody:

 

- Dyplomy

- Nagrody rzeczowe – upominki

 

Oświadczenie:

 

      Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnienie wizerunku mojego dziecka……………………………………………………………………………………………………….. na potrzeby organizacji  I Archidiecezjalnego Konkursu „Anioł Bożonarodzeniowy ”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr  133. poz. 833 z późn. zm.).

 

                                                                   ………………………………………………………………………………….

 

  (data i podpis opiekuna prawnego uczestnika)

 

Formularz zgłoszenia:

 

Imię i nazwisk autora pracy……………………………………………………………………………………

 

Wiek autora (klasa)……………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca była wykonana, nr tel.

 

……………………………………………………………………………………………………………………

 

Nazwa  i adres placówki, nr  tel.

 

. ……………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -