XVII Międzynarodowy Konkurs Jan Paweł II w Oczach Dziecka

- Dokument dodano 2022-09-20, oglądany 477 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich i szkół szpecjalnych

 
 

 

XVIIMIĘDZYNARODOWY KONKURS

 

ŚW. JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA

 

ŻYĆ W PRAWDZIE

 

 

Patroni konkursu:

1. J. E. biskup Drohiczyński Piotr Sawczuk

2. Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

3. Akademia Katolicka w Warszawie

4. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński

5. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek

6. Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki

7. Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski

8. Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Jarosław Borowski

9. Wójt Gminy Bielsk Podlaski Raisa Rajecka

 

Organizator  konkursu:

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

ul. Mickiewicza 45

17 – 100 Bielsk Podlaski

nr tel. +48 509 336 841

przy współudziale:

Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie

Fundacji Mater

Dekanatu Bielskiego

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

 

Kategorie wiekowe:

- I: dzieci przedszkolne

- II: uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

- III: uczniowie klas IV – VI  szkoły podstawowej

- IV: uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej i szkół średnich

- V: uczestnicy ze szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 45

17 – 100 Bielsk Podlaski

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

21 października 2022 r.

 

Miejsce nadsyłania prac:

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

ul. Mickiewicza 45

17 – 100 Bielsk Podlaski

 

Termin nadsyłania prac:

30 września 2022 r.

Decyduje data stempla pocztowego

 

 

 

 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -