VII Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej Tu Cię spotykam...

- Dokument dodano 2022-09-20, oglądany 399 razy -

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V - VIII szkół podstawowych

 
 

VII WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ

 

TU CIĘ SPOTYKAM…

 

Organizator  konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie

ul. Szkolna 1

21 – 020 Milejów

nr tel. 81 75 72 052

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej:

Barbara Słowikowska

 

Konkurs adresowany jest do uczniów :

klas V – VIII szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego

Kategorie wiekowe:

- uczniowie szkół podstawowych klas V – VI

- uczniowie szkół podstawowych klas VII – VIII

 

Cele konkursu:
a) rozbudzanie motywacji do doskonalenia osobowości i dojrzałości intelektualnej,
b) propagowanie wartości wychowawczych,

c) rozwijanie uzdolnień literackich oraz dbałość o piękno języka ojczystego.


Zasady uczestnictwa:
uczestnicy kategorii literackiej:
- przygotowują samodzielnie wiersz ukierunkowany na prawdę, dobro lub  piękno ludzkiego istnienia
,
- nadają tytuł utworu,
- przepisują wiersz na komputerze w edytorze tekstu.

Jury powołane przez organizatora będzie brało pod uwagę:
- twórczy charakter utworu,
- poprawność stylistyczną, ortograficzną i językową,
- poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność, ogólną estetykę pracy.

 

Miejsce rozstrzygnięcia konkursu:

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie

ul. Szkolna 1

21 – 020 Milejów

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

1.12 .2022r.

Miejsce nadsyłania prac:

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Milejowie

ul. Szkolna 1

21 – 020 Milejów

lub drogą elektroniczną na adres: konkursliteracki2021@gmail.com

 

Termin nadsyłania prac:

10.11.2022r.

Nagrody:

dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe.

 

Formularze zgłoszeniowe:

 

VII WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI RELIGIJNEJ „Tu Cię spotykam...”

Karta zgłoszenia kategoria - LITERACKA

Imię i nazwisko uczestnika ........................................................................................................................
Klasa:  piąta, szósta, siódma, ósma szkoły podstawowej (niepotrzebne skreślić)
Nazwa i adres szkoły  ………………………………………………………….................................................................... -  wiersz ukierunkowany na prawdę, dobro lub  piękno ludzkiego istnienia
tytuł przygotowanego utworu - ................................................................................................................
Opiekun:
imię i nazwisko ..........................................................................................................................................                        telefon kontaktowy ..................................................................................................................................                               adres e – mail …………………..……………………………………………………………………………………………………………..….

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody  rodziców/opiekunów prawnychuczestników na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na potrzeby konkursu.                                

BARDZO PROSIMY, ABY KARTA ZGŁOSZENIA ZOSTAŁA WYPEŁNIONA CZYTELNIE.
 POMOŻE NAM TO UNIKNĄĆ POMYŁEK!

 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -