Konkursy umieszczane na stronie Wydziału Katechetycznego w Lublinie - forma przesyłania

- Dokument dodano 2017-08-02, oglądany 3459 razy -

 
 

Konkursy umieszczane na stronie Wydziału Katechetycznego w Lublinie

- forma przesyłania

I. Format

Regulamin każdego konkursu powinien być przesłany:

1.    W formacie word (w wypełnionym formularzu – do pobrania na stronie Wydziału Katechetycznego)

2.    W formacieword lub  PDF (układ i grafika może być wg. własnej pomysłowości)

II.  Nazwa

W nazwie powinno być zawarte w odpowiedniej kolejności:

1.     Która jest edycja konkursu (cyframi rzymskimi) przykładowo: I

2.    Zasięg konkursu: Ogólnopolski, wojewódzki, międzydiecezjalny, archidiecezjalny ( nie umieszczamy na stronie konkursów o zasięgu mniejszym niż archidiecezjalny, czyli międzyparafialny, międzyszkolny, powiatowy itp.) przykładowo: Archidiecezjalny

3.    Konkurs/ olimpiada przykładowo: Konkurs

4.    Tytuł konkursu przykładowo: na Najpiękniejsze Życzenia Bożonarodzeniowe

5.    Może być podtytuł charakteryzujący daną edycję lub nazwa organizatora

(Prosimy, aby w nazwie nie było słowa regulamin, edycja itp.) przykładowo: „Gwiazda Betlejemska”

 

Przykład nazwy konkursu:

I Archidiecezjalny Konkurs na Najpiękniejsze Życzenia Bożonarodzeniowe „Gwiazda Betlejemska”

 

UWAGA! Nazwę umieszczamy:

-  w tytule plików (kasujemy nazwę pobranego pliku: formularz konkursowy i w to miejsce wpisujemy swoją nazwę konkursu)

- na początku regulaminów

III. Regulamin

Regulamin powinien zawierać następujące dane w kolejności:

- nazwa konkursu – wg. j.w.

- pod nazwą konkursu można umieścić ew. patrona

- nazwy organizatorów z podaniem danych teleadresowych

- do kogo konkurs jest adresowany

- termin i miejsce poszczególnych etapów

- termin nadsyłania prac (zgłoszenia)

- nagrody

 

 

 
 

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -