Kwestionariusz Pielgrzymkowy na Pielgrzymkę Maturzystów 2023

- Dokument dodano 2015-09-01, oglądany 4755 razy -

 
 

KWESTIONARIUSZ PIELGRZYMKOWY

 

Imię

 i nazwisko katechety

Nazwa szkoły

( nie wpisujemy nazwy zespołu szkół, tylko konkretnej szkoły np. liceum, technikum – każda szkoła oddzielnie)

Ilość wszystkich uczniów w klasach maturalnych

Ilość uczniów klas maturalnych uczęszczających na religię

Ilość uczniów na pielgrzymce maturzystów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwestionariusz każdy katecheta uczący w klasach maturalnych wypełnia oddzielnie.

 

Katecheta zgłaszający grupy pielgrzymkowe dostarcza wypełnione kwestionariusze wszystkich katechetów których grupy zgłasza. 

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -