Fotorelacja z konferencji metodycznej KUL 2011

- Dokument dodano 2011-09-05, oglądany 6474 razy -

 
 

Nowy rok katechetyczny w Archidiecezji Lubelskiej  

 

Posługę katechetyczną w Archidiecezji Lubelskiej objęło w tym roku ponad 1000 katechetów – osób duchownych i świeckich. Rozpoczęli oni kolejny rok szkolny i katechetyczny uroczystą inauguracją w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 3 września 2011. Pierwszym i najważniejszym punktem spotkania była Msza święta sprawowana przez Administratora Archidiecezji ks. bpa Mieczysława Cisło w kościele akademickim KUL. „Katecheta winien włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji Kościoła” – mówił ks. Biskup.

 

Po Eucharystii w auli KUL katecheci brali udział w spotkaniu z osobami odpowiedzianymi zarówno od strony rządowej jak i samorządowej za kształt nauczania i wychowania. Wśród zaproszonych gości byli ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lech Sprawka poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mgr Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty, mgr Ewa Dumkiewicz – Sprawka Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Lublinie, mgr Andrzej Zieliński Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ks. dr hab. Andrzej Kiciński kierownik Katedry Katechetyki Szczegółowej KUL, ks. dr Marek Słomka Rektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

 

Podczas konferencji metodycznej zastanawiano się nad ważnymi aspektami tegorocznej pracy katechetycznej, podkreślano wagę realizacji programu nauczania, zachęcano do wielu inicjatyw  mających wzbogacić posługę katechetyczną (konkursy, olimpiady, działalność pastoralno-katechetyczna). Szczegółowo omówiono przebieg 27. Pielgrzymki Maturzystów Lubelskich na Jasną Górę. „Pielgrzymka wpisała się już na dobre w pejzaż roku katechetycznego. Co roku do Jasnogórskiej Pani pielgrzymuje ponad 12 tyś. młodych ludzi kończących edukacji w szkołach ponadgimnazjalnych.” - podkreśla ks. Ryszard Lis dyrektor Wydziału d.s Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie..   

 

 

 
 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -