deklaracja katechety

- Dokument dodano 2010-09-07, oglądany 6281 razy -

 
 

DEKLARACJA   KATECHETY

Niniejszym zgłaszam swoje przystąpienie do Towarzystwa Przyjaciół Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

     Imię i nazwisko...............................................................................

Parafia szkoły...................................................................................

Dekanat...........................................................................................

Szkoła/ szkoły ……………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia....................................................................

Adres...............................................................      tel................................

e-mail..............................................................................................

Data..................................... ..................... Podpis...................................

 

  Adres:

Towarzystwo Przyjaciół

Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6

20-950 Lublin tel. 81/7436505,   fax: 81/7436669

tel. kom. 697 099 779,     e-mail: tps@diecezja.lublin.pl

                                            Konto: Bank Pekao SA, Oddział w Lublinie ul.

Krakowskie Przedmieście 72

20-076 Lublin nr konta 76 1240 5497 1111 0000

50064049

*Do wniosku dołączam imienną listę uczniów wraz z podpisanymi zdjęciami oraz deklaracje rodziców.

 
 
Dokument jest dostępny w:

Autorzy dokumentu: -

Słowa kluczowe: -