Olimpiady i konkursy

Olimpiady i konkursy

 
 
 

Dokumenty w Olimpiady i konkursy

VII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich

 
XXII Ogólnopolski Konkurs Mój Szkolny Kolega z Misji Ad Gentes

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
XXI Ogólnopolska Olimpiada Znajomości Afryki

Konkurs adresowany jest do ucznów szkół średnich

 
III Międzynarodowy Konkurs Biblijno – Fotograficzny

Konkurs adresowany jest do uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz do uczniów liceów i techników

 
XXVII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - Civitas Christina

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich

 
XXIV Międzydiecezjalny Konkurs Czy znasz Pismo Święte

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III - VIII szkół podstawowych

 
XV Diecezjalny Konkurs BIblijny Biblia-Księga Życia

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych

 
XX Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy o Starym Testamencie Wędrówka z Boiem - Ksiega Tobiasza I Księga Jonasza

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI - VIII szkół podstawowych

 
II Archidiecezjalny Konkurs Plastyczy Najpiękniejsza Przypowieść Biblijna

Konkurs adresowany jest do uczniów klas zerowych

 
I Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny Mój Ulubiony Bohater Biblijny

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli

 
XI Archidiecezjalny Konkurs Poezji Maryjnej

Konkurs adresowany jest do uczniów klas III - VIII szkół podstawowych

 
XVII Międzynarodowy Konkurs Jan Paweł II w Oczach Dziecka

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich i szkół szpecjalnych

 
XIX Ogólnopolski Konkurs Papieski Tertio Millennio

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół średnich urodzonych po 31 grudnia 2001 r.

 
XVI Ogólnopolski Konkurs Pielgrzymi szlak Jana Pawła II

Konkurs dresowany jest do uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych

 
XVI Wojewodzki Turniej Wiedzy o Janie Pawle II - Niech zstąpi Duch Twój

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V - VIII szkół podstawowych i do uczniów szkół średnich

 
XIII Archidiecezjalny Konkurs o św. Janie Pawle II Blask Prawdy

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych

 
XX Ogólnopolski Konkurs Poetycko - Plastyczny Błogosławiona Karolino świeć nam przykładem

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich

 
XVII Ogólnopolska Olimpiada Franciszkańska o św. Maksymilianie

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich

 
X Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i średnich

 
VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny o Świętym Mikołaju.

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych

 
I Ogólnopolski Katechetyczny Konkurs Plastyczny dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Konkurs adresowany jest do uczniów z niepełnosprawnościami na kazdym poziomie edukacyjnym

 
XI Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
XXXI Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki Moje Boże Narodzenie

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich

 
I Archidiecezjalny Konkurs Anioł Bożonarodzeniowy

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
IX Archidiecezjalny Konkurs Plastyczny - Jestem Małym Uczniem Chrystusa

Konkurs adresowany jest do uczniów klas zerowych

 
XXII Archidiecezjalny Przegląd Pieśni i Poezji Religijnej i Patriotycznej

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych

 
VII Wojewódzki Konkurs Poezji Religijnej Tu Cię spotykam...

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V - VIII szkół podstawowych

 
IX Archidiecezjalny Konkurs dla Szkolnych Kół Caritas Mam tę moc

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich

 
VIII Archidiecezjalny Konkurs dla Szkolnych Kół Caritas 4xWy

Konkurs adresowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich